Legemidler

Aqui-S vet.

Aqui-S er et beroligende middel til bruk under behandlinger, pumping, transport og annen håndtering av fisk.
Les mer

Finquel vet.

Finquel vet. er et hurtigvirkende bedøvelsesmiddel til atlantisk laks, regnbueørret og torsk. Slaktefristen er kun 25 døgngrader.
Les mer

AquaCalm vet.

AquaCalm er et bedøvelsesmiddel som i seg selv ikke gir økning av kortisolnivået i fiskens blod. Det er derfor velegnet til bruk ved uttak av blodprøver for måling av miljøbetinget stresspåvirkning.
Les mer

Ovaplant vet.

Ovaplant vet. er en hormonanalog som brukes for å fremskynde og synkronisere modning hos stamfisk av laks.
Les mer

Andre produkter

Aqui-S Aquatic Antifoam

Aqui-S Aquatic Antifoam er en silikonemulsjon som brukes til å begrense skumdannelse i både ferskvann og sjøvann.
Les mer

Defoam FG-10

Defoam FG-10 er et skumdempende middel som kan benyttes i brønnbåter, tanker og kar med fisk under behandlinger og transporter. Det er et rimeligere alternativ til Aqui-S Aquatic Antifoam for bruk i større volumer.
Les mer

Ovadine

Ovadine er et jodholdig desinfeksjonsmiddel til bruk på nybefruktet rogn og øyerogn.
Les mer

Vidalife

Vidalife er et hudbeskyttende vannbehandlingsmiddel til bruk i settefiskanlegg, stamfiskanlegg og ved transporter. Produktet danner en glatt hinne på alle overflater og bevarer fiskens slimlag.
Les mer