AquaCalm vet.

AquaCalm vet. inneholder 100 % metomidat hydroklorid. Metomidat virker som et anestetikum og blokkerer produksjonen av kortisol.

AquaCalm har ikke markedsføringstillatelse i Norge. Veterinær/fiskehelsebiolog må derfor søke Statens legemiddelverk om spesielt godkjenningsfritak for bruk. Metomidat har heller ikke fastsatt MRL-verdi, og kan dermed ikke benyttes på fisk som skal til konsum.

AquaCalm er bl.a. velegnet til bruk ved uttak av blodprøver der det er viktig at ikke bedøvelsen i seg selv gir opphav til stigning i kortisol.

Veiledende dosering er 5 mg/liter.