Aqui-S vet.


Aqui-SBeroligende middel til bruk under behandlinger, pumping, transport og annen håndtering av fisk.

Aqui-S vet. er et flytende legemiddel som blir produsert fra nellikolje. Det aktive stoffet er isoeugenol. I tillegg inneholder produktet en emulgator som gjør det lettere å løse oljen i vann.

Aqui-S vet. har dokumentert virkning innenfor et bredt doseintervall. Allerede ved lave konsentrasjoner - typisk 5 ml Aqui-S pr. m3 - blir fisken rolig og håndterbar uten å miste svømmeevne eller likevekt. Ved høyere konsentrasjoner oppnås full bedøvelse. Det går fra 5 til 15 minutter - kortest tid ved høye temperaturer - fra Aqui-S er utdosert til man ser virkningen på fisken.

Etter bruk må man vente 2 døgngrader før fisken kan slaktes og spises. Dette tilsvarer ett døgn ved 2 °C eller 4 timer ved 12 °C.

Aqui-S vet. er et reseptpliktig legemiddel som kan rekvireres via veterinær eller fiskehelsebiolog. I Norge har middelet markedsføringstillatelse for bruk på laks og regnbueørret.

Aqui-S vet. har også markedsføringstillatelse på Island og på Færøyene.

Pakningsstørrelsene er 1 og 4 liter.