Finquel vet.

Finquel vet. er et hurtigvirkende bedøvelsesmiddel til atlantisk laks, regnbueørret og torsk. Slaktefristen er kun 25 døgngrader.

Finquel ny (2)

Finquel vet. er 100 % metacain (tricainmesylat) i pulverform. Finquel skal løses i vann til en stamløsning, som deretter tilsettes bedøvelseskaret til ønsket konsentrasjon. I ferskvann bør bedøvelsen buffres med like deler bikarbonat for å unngå pH-fall. Bikarbonat kan leveres sammen med Finquel.

Finquel har kortest tilbakeholdelsestid av bedøvelsemidlene med metacain, kun 25 døgngrader. (Alternativene har 70 døgngrader.) Kort tilbakeholdelse før slakt har spesielt stor betydning ved bedøvelse for lusetelling nær slakt og ved sortering av stamfisk. Eksempel: Ved vanntemperatur på 12,5 °C blir slaktefristen 2 døgn.

Dessuten er det - i motsetning til alternativene - ikke krav om filtrering med kullfilter eller fortynning før utslipp av brukt bedøvelsesløsning.