Defoam FG-10

Defoam FG-10 er et silikonbasert, skumdempende middel som kan benyttes i brønnbåter, tanker og kar med fisk under transporter og behandlinger. Defoam er ikke et legemiddel, og kan derfor rekvireres direkte av bruker fra grossistene VESO eller Europharma.defoam-fg10_1

Skumdemping er viktig bl.a. for å kunne observere fisken, og for at CO2-luftere skal fungere optimalt.

Ofte vil 1 - 10 ml pr. kubikkmeter vann gi ønsket effekt, men dette kan økes betraktelig dersom det er mye skumdannende materiale i vannet. Skumdemper bør helst blandes opp i ca. 10 deler vann før tilsetning for å gi rask og god effekt. Ved bruk i brønnbåt under ferskvannsbehandling kan 1 liter til 1000 m3 være en passende startdosering.

Aktivt stoff er 10 % polydimetylsiloxane, som er godkjent som tilsetningsstoff i mat (E900).

Defoam leveres i kanner på 1 gallon; snaue 4 liter.

Polydimetylsiloxane er omfattet av EMAs liste over substanser som ikke trenger MRL. (Stoffet omfattes av listeelementet «Silicones».)