Vidalife

Vidalife er et hudbeskyttende vannbehandlingsmiddel til bruk i settefiskanlegg, stamfiskanlegg og ved transporter. Produktet danner en glatt hinne på alle overflater og bevarer fiskens slimlag. Dermed reduseres faren for skjelltap og småsår på fisken. Vidalife kan benyttes i tanker og kar, på håver, utstyr og redskap, samt på andre flater som kommer i kontakt med fisk. 

Vidalife er ikke et legemiddel, og kan derfor rekvireres direkte av bruker fra grossistene VESO eller Europharma.

Vidalife inneholder polyvinylpyrrolidon (PVP), en vannløselig polymer som gjør fuktede overflater svært glatte.

Egenskaper

 • Vidalife er spesielt utviklet for bruk i fiskeoppdrett
 • Vidalife benyttes i tanker og kar, eller på utstyr som brukes ved håndtering av fisk
 • Vidalife danner en glatt, beskyttende hinne mellom fisken og de overflatene den kommer i berøring med
 • Vidalife reduserer friksjonen og dermed skjelltap og småskader i huden
 • Vidalife styrker samtidig fiskens eget slimlag, et viktig førstelinjeforsvar mot bakterier, sopp og virus
 • Vidalife kan dermed redusere faren for infeksjoner i eller via huden
 • Vidalife inneholder dessuten stoff som binder eventuelle tungmetaller i vannet

Bruksområder og metoder

Transporter

 • Vidalife tilsettes direkte i transportvannet for å bedre kvaliteten og beskytte fiskens slimlag
 • Det tilsettes 60-70 ml Vidalife pr. 1000 liter vann. Konsentrasjonen kan holdes gjennom hele transportperioden uten skadelig effekt

Håndtering (vaksinering, sortering, stryking o.l.)

 • Vidalife tilsettes direkte i holdetanker o.l. Det tilsettes 6-7 ml Vidalife pr. 100 liter vann
 • Håver og liknende utstyr dyppes i konsentrert løsning for å gjøre tråden glatt og redusere håvmerker på fisken. Bruk 10 ml til 10 liter vann.
 • Overflater fisken kommer i berøring med mens den er ute av vannet (bord, vekter o.l.) dusjes med ufortynnet Vidalife med en dusjeflaske eller liknende

Produktbeskrivelse

 • Vidalife er en lys blå, klar væske klar til bruk
 • Vidalife leveres i kanner på 4 liter
 • Vidalife er stabilt ved romtemperatur i minst to år dersom den oppbevares lukket og beskyttet mot sollys

Det aktive stoffet (PVP) er uskadelig for mennesker og fisk, og benyttes i en lang rekke hverdagsprodukter, som hårpleiemidler , for å gi mat ønsket konsistens, og i kontaktlinsevæske for å beskytte linseoverflaten.