Ingen fisk å miste
Bedre fiskevelferd bidrar til
lønnsomt og bærekraftig oppdrett
PROSEDYRER OG DATAARK
KONTAKT OSS

MSD Animal Health har kjøpt ScanAqua

Selskapet ScanAqua er nå en del av MSD Animal Health. Vi tilbyr derfor ScanAquas legemidler til oppdrettsfisk, som blant annet brukes til sedasjon og anestesi, i tillegg til produktene Aqui-S Aquatic Antifoam og Defoam FG-10. For å sikre god rådgivning og brukerstøtte i overgangsfasen har vi inngått en 2-årig avtale med de ansatte i Scanvacc som eide ScanAqua før overdragelsen. Alle henvendelser angående produktene kan gå til oss, hvor vi i samarbeid med dem sørger for at dere får god rådgivning og brukerstøtte. I en overgangsfase finner du informasjon om produktene både her på www.msd-animal-health.no og på www.scanvacc.no.

Artikler og forskning

Sedasjon med Aqui-S ved simulert termisk avlusning

Studie ved Universitetet i Tasmania viser redusert stress og panikkadferd ved sedasjon under varmtvannsbehandling. Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) ved Universitetet i Tasmania har nylig rapportert fra et forsøk der man simulerte termisk avlusning av laks med og uten sedasjon. Resultatene viste at fisk som var sedert under trenging og påfølgende avlusning hadde […]

Les mer

Stressreduksjon ved hjelp av Aqui-S under trenging i merd

I et forsøk gjennomført ved forsøksanlegget til Letsea på Dønna fant en at sedasjon med middelet Aqui-S under trenging reduserte nivåene av kortisol og laktat og ga mindre skjelltap på fisken enn hos usedert fisk. Aqui-S vil derfor være et aktuelt middel for å redusere stress og skader.

Les mer

Avliving av fisk med overdose Finquel

Av og til er det dessverre nødvendig å avlive et større eller mindre antall fisk. Bruk av en overdose bedøvelse er akseptert som en human måte å gjøre dette på. Finquel gir en rask innsovning og kan benyttes. Anbefalt dosering til avliving av laks og ørret er: 500 mg/liter (5 gram Finquel til 10 liter vann) Oppholdstiden […]

Les mer
Se fler artikler her