Aqui-S og Defoam skal ikke blandes før utdosering

Defoam er et stoff som benyttes til skumdemping (ikke legemiddel). Det benyttes ved operasjoner der skum er uønsket, f.eks. medikamentelle og ikke-medikamentelle avlusninger. Ofte benyttes sedasjon med Aqui-S samtidig. Det er nærliggende å tenke seg å blande midlene før utdosering for å spare tid.

Dette fraråder vi imidlertid! Lag stamløsning av Aqui-S først og administrer denne, deretter Defoam.

For den interesserte kommer forklaringen her:

  • Aqui-S består av 50 % olje (isoeugenol – det virksomme stoffet), samt 50 % emulgator (Tween 80) som gjør det mulig å lage en emulsjon av oljen i vann.
  • Emulsjonen dannes når man lager stamløsningen. Man mikser olje og vann kraftig, slik at oljen knuses til svært små dråper. Emulgatoren hindrer dem fra å slå seg sammen igjen.
  • Deretter utdoseres emulsjonen, oljedråpene fordeles i stort vannvolum, og isoeugenolen løses raskt opp i vannet takket være den enorme samlede overflaten av alle dråpene. (Det kan faktisk løses 1 gram isoeugenol pr. liter vann, selv om det er en olje.)
  • Defoamen er også en olje (silikonolje) og vil kunne bryte emulsjonen i Aqui-S stamløsningen ved å binde seg til emulgatoren. Blandes Defoam med Aqui-S i stamløsningen vil m.a.o. noe av emulgatoren gå med til å lage en emulsjon av silikonolje i stedet for isoeugenol i vann. Man får dermed dårligere effekt, både av sedasjonsmiddelet og av skumdemperen.

Defoam skal derfor doseres ut etter Aqui-S. Når isoeugenol først er emulgert, spredt ut og oppløst i vannet er det ikke lenger noen emulsjon som kan brytes, og det er trygt å tilsette Defoam.