Aqui-S - tillaging av stamløsning

Det virksomme stoffet i Aqui-S - isoeugenol - er en olje med begrenset løselighet i vann. Det er derfor helt nødvendig å lage en stamløsning av Aqui-S emulgert i vann  for å oppnå god og rask effekt. Fisk vil dessuten reagere med uro dersom den eksponeres for uemulgert olje.

Aqui-S inneholder en emulgator i tillegg til isoeugenol, men det er allikevel svært viktig å bruke energi for å knuse oljen til små dråper så man får en god stamløsning. Noen momenter å ta hensyn til:

  1. Benytt omtrent 10 deler vann til 1 del Aqui-S, gjerne mer.
  2. Avhengig av volum kan det benyttes en tom plastkanne, en trykksprøyte, en stamp/et kar eller en spesialdesignet medikamentblander.
  3. Tilsett først litt vann i beholderen, deretter Aqui-S, og fyll så opp med vann.
  4. Rist/bland stamløsningen grundig i minst ett minutt.
  5. I større beholdere kan det benyttes en drill med malingblander eller en liten nedsenkbar pumpe som kjøres på internsirkulasjon. Denne kan deretter benyttes til utdoseringen.
  6. Vær oppmerksom på eventuelle tapperør ut fra større tanker, så det ikke legger seg olje i disse som ikke blandes inn. Slik uemulgert olje vil ellers kunne føre til uro på fisken i starten av utdoseringen.
  7. Bruk minst 5-10 minutter på utdoseringen for å unngå hot-spots i fiskekaret.
  8. Det kan benyttes både ferskvann og saltvann til stamløsningen.
  9. Temperert vann letter tillagingen, men er ikke en forutsetning.