Avliving av fisk med overdose Finquel

Av og til er det dessverre nødvendig å avlive et større eller mindre antall fisk. Bruk av en overdose bedøvelse er akseptert som en human måte å gjøre dette på.

Finquel gir en rask innsovning og kan benyttes. Anbefalt dosering til avliving av laks og ørret er:

  • 500 mg/liter (5 gram Finquel til 10 liter vann)
  • Oppholdstiden bør være minst 10 minutter

Samme dose kan benyttes til avliving av leppefisk, men rognkjeks vil trenge langt høyere dose (1600 mg/l) og lenger eksponeringstid (>30 minutter).

I ferskvann bør det benyttes samme mengde natriumbikarbonat som buffer. Bufferen hindrer pH-fall i løsningen, som dermed blir mer skånsom for fisken. Buffer gir dessuten raskere effekt. Sjøvann har tilstrekkelig bufferkapasitet i seg selv, så bruk av bikarbonat er her ikke nødvendig.

Doseanbefalingene er basert på:

  • egne dose-effektstudier av Finquel på laks og regnbueørret
  • erfaringer og tilbakemeldinger fra felt
  • vitenskapelige artikler der leppefisk er avlivet med overdose av tricain mesilat
  • vitenskapelig artikkel om bedøvelse av rognkjeks

Det må likevel presiseres at man innledningsvis bør teste dose og konsentrasjon på et lite antall fisk, da dosen vil kunne variere med vannkjemi, fiskens størrelse og temperatur.