Sedasjon med Aqui-S under avlusning i merd

Sedasjon med Aqui-S under avlusning i merd benyttes en lang rekke steder for å redusere effekten av stress på fisken. ScanVacc har vært til stede ved enkelte av disse og samlet erfaringer. Sedasjon er gjennomført både i 120-metringer, 160-metringer og i stålbur. Basert på egne erfaringer og andres tilbakemelding har vi laget en anbefalt prosedyre for sedasjon under avlusning i merd.

Erfaringene er gode m.h.t. stressreduksjon. De indikerer mindre stressadferd, lavere oksygenforbruk og lavere kortisolnivåer og gir tro på at sedasjon kan redusere risikoen ved badebehandling.

Det er satt sammen noen enkle videoer for å illustrere fremgangsmåte og effekt:

Nedenfor finnes kortfattede rapporter fra to av avlusningene: