Bedøvelse med Aqui-S ved telling av lus

Takket være svært kort tilbakeholdelse før slakt, kun 2 døgngrader, er det aktuelt å benytte Aqui-S til å bedøve fisk for lusetelling mot slutten av sjøperioden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAqui-S har imidlertid andre egenskaper enn de tradisjonelle bedøvelsesmidlene. For å unngå startproblemer på mærkanten er det svært viktig at sluttbrukerne er informert om korrekt utdosering og hva de kan forvente seg av effekt.

Det er derfor utarbeidet en praktisk veiledning som kan distribueres ved foreskrivning av Aqui-S til lusetelling. Se vedlegg.

Dersom man ber om det kan man få med en dosepumpe ved bestilling av Aqui-S til lusetelling. Pumpen gir 5 ml pr. trykk. En praktisk veiledning tilpasset 5 ml dosepumpe er også utarbeidet og finnes som vedlegg under «Les mer».