MRL - Maximum Residual Limit - for isoeugenol

EU-kommisjonen fastsatte 13. april 2013 MRL for isoeugenol i fisk. Verdien er 6 mg/kg fisk (muskel og skinn i naturlig forhold).

Isoeugenol er aktiv substans i Aqui-S, et bedøvelses- og sedasjonsmiddel til laks og ørret.

Kommisjonens kunngjøring i detalj finnes her: Isoeugenol - Europeisk MRL - 2011