Sedasjon av fisk i resirkuleringsanlegg

Resirkuleringsanlegg er sofistikerte systemer som sikrer fjerning av avfallsstoffer og tilførsel av nytt oksygen trass i minimal vannutskiftning. Samtidig fører dette til at legemidler som tilsettes én tank i anlegget i løpet av noen timer fordeles i hele systemet og passerer enheter med kjemisk og biologisk vannbehandling. Det er derfor av stor betydning å vite hvilken effekt legemiddelet har på bioreaktoren og andre renseprosesser, og hvor raskt rensesystemene fjerner legemiddelet fra sirkulasjonen.

Scanvacc har derfor fått gjennomført en undersøkelse for å avklare om det er forsvarlig å sedere fisk med middelet Aqui-S i et slikt system. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2014 ved «Nofima senter for resirkulering i akvakultur» på Sunndalsøra.

Studien konkluderer med at sedasjonsmiddelet raskt brytes ned, slik at faren for akkumulering i systemet ved fortløpende bruk i flere tanker er minimal. Innirkningen på bioreaktorens effekt er mild og forbigående, selv ved maksimal teoretisk dose.

Detaljer om studien finnes her: The effect of AQUI-S on nitrogen compound removal efficiency in recirculating aquaculture system