Sedasjon av rognkjeks med Aqui-S

Rognkjeks kan være en utfordring å laste og losse, siden den gjerne suger seg fast i tank- eller karvegg. Dette antas å være en stressreaksjon.

Noen oppdrettere av rognkjeks har med hell brukt sedasjon med Aqui-S i slike situasjoner. Universitetet i Nordland har gjennomført forsøk for å finne korrekt dosering av Aqui-S til rognkjeks. Basert på disse resultatene, samt erfaringer fra felt, kan vi gi følgende foreløpige veiledning:

LASTING

  • Tilsett 10 ml Aqui-S per 1000 liter vann før karet i anlegget skal leveres
  • Vent 10 til 15 minutter før lasting

LOSSING AV TANK PÅ BIL ELLER BÅT

  • Tilsett 10 ml Aqui-S per 1000 liter vann før tanken skal tømmes
  • Vent 10 til 15 minutter før lossing

Dersom man ønsker å berolige fisken også under selve transporten benyttes 5 ml Aqui-S til 1000 liter vann i tankene. Ved Universitetet i Nordland ble rognkjeks holdt ved denne konsentrasjonen i 24 timer. Om nødvendig tilsettes ytterligere 5 ml Aqui-S pr. 1000 liter 10-15 minutter før lossing for å lette tømmingen.

Se video av rognkjeks sedert med 5 ml Aqui-S per kubikk her: video

NB! Det må alltid lages en stamløsning 1:10 av Aqui-S i vann før utdosering. Rist løsningen godt, det skal bli en jevn, melkehvit emulsjon.