Sedasjon ved levering av stor smolt

TIMG_1609 (2)renden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering.

Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, og stor smolt er i tillegg betydelig bedre til å svømme mot strømmen. Leveringen tar gjerne mer tid, og den lange nedtappingstiden stresser fisken.

En del anlegg har derfor benyttet sedasjon med Aqui-S under slike leveringer, med godt resultat.

Denne videoen viser hvordan sedert fisk oppfører seg i slanger og kar.

En veiledning i sedasjon av smolt ved levering finnes her.