Sedasjon med Aqui-S ved levering av smolt

Levering av smolt fra settefiskanlegg medfører flere operasjoner som kan være stressende for fisken, selv med optimaliserte rutiner.

  • Først senkes vannstanden for å trenge fisken slik at den går i pumpeinnsuget
  • Deretter pumpes fisken, ofte i trange rør flere hundre meter, mens den svømmer aktivt mot strømmen
  • Enkelte steder inngår også biltransport i leveringen
  • Til slutt møter fisken brått saltvannet i brønnbåten

Sedasjon med Aqui-S kan være et hjelpemiddel for å redusere effekten på fisken. Vi har samlet noen videoer som viser metode og effekt. Velg kvalitet 1080P HD dersom du har rask nok linje.

Det er utarbeidet forslag til standardprosedyrer for sedasjon av smolt ved levering og under biltransport. Se vedlagte linker.