Sedasjon med Aqui-S ved simulert termisk avlusning

Studie ved Universitetet i Tasmania viser redusert stress og panikkadferd ved sedasjon under varmtvannsbehandling.

Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) ved Universitetet i Tasmania har nylig rapportert fra et forsøk der man simulerte termisk avlusning av laks med og uten sedasjon.

Resultatene viste at fisk som var sedert under trenging og påfølgende avlusning hadde lavere nivåer av stressparametere i blodet, var roligere i varmtvannet og restituerte raskere enn kontrollfisk.

Når fisken behandles mekanisk via brønnbåt kan sedasjon skje i brønnen umiddelbart før avlusing. Dette gjøres allerede i stor utstrekning i Norge. Et forslag til prosedyre finnes her.

For ytterligere stressreduksjon kan fisken sederes allerede i merd før trengning og pumping til brønnbåt eller avluser. Det må da settes presenning på hele eller deler av merden. Fordelene ved sedasjon i merd under trengning er nylig demonstrert i forsøk ved Letsea AS..

Les mer om dette forsøket her.