Stressreduksjon ved hjelp av Aqui-S under trenging i merd

Nesten all håndtering av fisk i sjø, som for eksempel mekanisk avlusning, innledes med trenging i merd etterfulgt av pumping.

Trengingen utgjør en betydelig påkjenning for fisken, med fare for stress og fysiske skader. I et sammenliknende forsøk gjennomført ved forsøksanlegget til Letsea på Dønna fant en at sedasjon med isoeugenol (Aqui-S) under trenging reduserte nivåene av kortisol og laktat og ga mindre skjelltap på fisken enn hos usedert fisk. Aqui-S vil derfor være et aktuelt middel for å redusere stress og skader.

Resultatene fra forsøket er publisert i Norsk Veterinærtidsskrift nr. 8 - 2018. Hele artikkelen kan lastes ned her.

Ved interesse for å prøve ut effekten i full skala kan MSD Animal Health kontaktes for rådgiving og eventuelt stille med personell under bruk.