Aqui-S Aquatic Antifoam

Aqui-S Aquatic Antifoam er en silikonemulsjon som brukes til å begrense skumdannelse i ferskvann og sjøvann. 

Antifoam-cutAquatic Antifoam kan benyttes ved transporter, pumpinger og andre situasjoner hvor skum er uønsket. Acuatic Antifoam er effektiv ved svært lave konsentrasjoner. Én til 2 ppm, tilsvarende 1-2 dråper pr. 100 liter, er vanligvis tilstrekkelig til å kontrollere skumdannelsen. Aktivt stoff er 20 % polydimetylsiloxane, som er godkjent som tilsetningsstoff i mat (E900).

Acuatic Antifoam er ikke et legemiddel, og kan rekvireres via fiskehelsepersonell eller direkte av bruker fra grossistene VESO eller Europharma.

Pakningsstørrelsen er 100 ml.

Polydimetylsiloxane er omfattet av EMAs liste over substanser som ikke trenger MRL. (Stoffet omfattes av listeelementet «Silicones».)