Ovadine

Ovadine er et jodholdig desinfeksjonsmiddel til bruk på nybefruktet rogn og øyerogn. Ovadine inneholder 10 % bufret polyvinylpyrrolidon-jod kompleks (PVP jod) som gir 1 % tilgjengelig jod.

Hva skiller Ovadine fra andre vanlig benyttede jodforbindelser?

  • Ovadine er mindre toksisk for rogn enn jodforbindelser som benytter ikke-ioniske overflateaktive stoffer som bæresubstans
  • Ovadine er mer miljøvennlig enn jodsubstanser som inneholder fenolforbindelser. Fenolforbindelser har vist seg å ha hormonforstyrrende egenskaper (Madsen 1997)
  • Ovadine gir en mer sikker og stabil kilde til jod enn andre formuleringer
  • Ovadine er produsert etter Good Manufacturing Practise (GMP)
  • Ovadine er et godkjent desinfeksjonsmiddel i Canada og USA (FDA)

Ovadine er tilgjengelig i plastflasker på 3,8 liter