Ovaplant vet.

Ovaplant vet. er pellets som inneholder hormonanalogen sGnRHa. Ovaplant brukes for å fremskynde og synkronisere modning hos stamfisk av laks.

sGnRHa er en potent analog til gonadotropin releasing hormon (GnRH) som naturlig skilles ut fra laksens hypothalamus. sGnRHa virker på hypofysen og øker utskillelsen av follikkelstimuleredne hormon (FSH) samt luteiniserende hormon (LH).

Ovaplant brukes på gytefiskpopulasjoner med en godt definert gyteperiode og er virksomt både på hannfisk og hunnfisk. Pelleten deponeres i dorsalsinus ved hjelp av Ral-Gun.
Injeksjonen gjøres i forkant av forventet modning, og gir en kontrollert frigivelse av GnRH over tid.

Ovaplant har ikke markedsføringstillatelse i Norge. Veterinær/fiskehelsebiolog må derfor søke Statens legemiddelverk om spesielt godkjenningsfritak for bruk.

Ovaplant lever es i to styrker; 150 µg GnRH og 250 µg GnRH pr. pellet.
Anbefalt dose er 10- 15 µg/kg.

Ovaplant skal oppbevares kjølig (2-4 °C)