Sedasjon ved ferskvannsbehandling mot AGD

Behandling mot AGD i Norge skjer ved bad i enten hydrogenperoksyd eller ferskvann. Et regime som ofte benyttes er 3 timers opphold i ferskvann i brønnbåt. For å redusere stress og oksygenforbruk i holdetiden velger mange å sedere fisken med Aqui-S. En praktisk veiledning finnes her, og kan brukes som utgangspunkt for reseptutsteder når behandlingsopplegget planlegges:

Prosedyre - sedasjon under behandling med ferskvann i brønnbåt

Om dose: Det har vært benyttet fra 2 til 4 ml Aqui-S pr. m3 ved slike behandlinger. Ved lave temperaturer har vi fått tilbakemeldinger om at 2 ml er tilstrekkelig for å få ønsket effekt, og at høyere doser kan gi problemer med at fisken hviler mot utløpsristene på brønnbåten. Med så lave doser får man en lett sedasjon, på kamera kan det være vanskelig å se noe åpenbar adferdsendring, men sett ovenfra i brønnen ser man mer fisk helt i overflaten. Ved registreringer i parallelle brønner (3,3 ml Aqui-S/m3 vs. uten) har man sett klart bedre oksygennivåer i den sederte.