Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Termisk avlusning påfører fisk betydelig stress. Forsøk utført i 2012 ved Sintef Fiskeri og Havbruk i 2012 viste at:

  • svømmeaktiviteten øker dramatisk i varmt vann, med flukt- og panikkadferd
  • laktatnivåene i fiskens blod stiger
  • muskel-pH faller
  • fisken mister rist

Sedasjon med Aqui-S forut for behandlingen reduserte disse effektene.

Sedasjon benyttes på brønnbåter som har installert termisk avluser (Thermolicer eller Optilicer), særlig for å redusere belastningen på utsatte fiskegrupper.

Basert på praktiske erfaringer er det utarbeidet forslag til prosedyre for slik sedasjon.